Πηγές - Έρευνα - Βιβλία

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα αρχεία με βιβλιογραφία σχετικά με τις φωνές καθώς και άλλες χρήσιμες πήγες πληροφοριών τόσο από το διαδίκτυο όσο και από αλλού. Συμπληρωματικά μπορεί κανείς να πλοηγηθεί και σε μια σειρά από ιστότοπους που προτείνονται στην ενότητα Σύνδεσμοι.

Πρόσθετες πληροφορίες