Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριό «Κατανοώντας την εμπειρία των φωνών: Φιλοσοφία, θεωρία, πράξη και οι κοινωνικές προεκτάσεις της εμπειρίας ακρόασης φωνών»

 

Το ∆ίκτυο Ακούγοντας Φωνές σας καλεί στο εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριό του με τίτλο

«Κατανοώντας την εμπειρία των φωνών: Φιλοσοφία, θεωρία, πράξη και οι κοινωνικές προεκτάσεις
της εμπειρίας ακρόασης φωνών»

Περιγραφή – Περιεχόμενα 

Πρόκειται για ένα σεμινάριο που θα καταπιαστεί με θεματικές ενότητες που απασχολούν την πρακτική, θεωρία και τη φιλοσοφία της δουλειάς με ανθρώπους με εμπειρίες φωνών, οραμάτων και άλλων ασυνήθιστων εμπειριών. Οι παρακάτω ενότητες θα περιλαμβάνονται στο σεμινάριο:
Μελέτη και κατανόηση της εμπειρίας σε θέματα που αφορούν επιδημιολογία, εκλυτικούς παράγοντες, σχέση με τραυματικά γεγονότα, ανάρρωση 

 • Ανάρρωση και νοηματοδότησή της. 
 • Φάρμακα και ο ρόλος τους 
 • Αναστοχαστικές συναντήσεις πάνω στη φιλοσοφία και την κουλτούρα της πρακτική μας, στην πολιτική και κοινωνική της διάσταση. 
 • ∆ιερεύνηση φαινομενολογικών προσεγγίσεων 
 • ∆ιερεύνηση προσεγγίσεων. Πρακτικά εργαλεία & τεχνικές 
 • ∆ουλεύοντας με τις φωνές και την παράνοια 
 • Αυτοβοήθεια. Ξεκινώντας και αναπτύσσοντας μια ομάδα για ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία 

Στόχοι 

Στόχος αυτού του βιωματικού σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη μιας κριτικής ματιάς απέναντι στο κυρίαρχο, γραμμικό, ντετερμινιστικό και αναγωγιστικό μοντέλο της κυρίαρχης ψυχιατρικής και ψυχολογίας.
Επιθυμούμε να συναντηθούμε και να μάθουμε ο ένας από την άλλη ενώ παράλληλα ως ∆ίκτυο στοχεύουμε να μοιραστούμε μια πολύτιμη για εμάς γνώση που έχει κατακτηθεί μέσα από δουλειά και σχέσεις τα τελευταία 12 χρόνια. Επιθυμούμε να δείξουμε μέσα από τη δουλειά μας πως «η προσέγγιση του ∆ικτύου είναι διαφορετική από την παραδοσιακή ψυχιατρική και πώς τίθεται ενάντια σε μοντέλα χειραγώγησης, ενώ προσπαθεί να προσφέρει επιλογές χειραφέτησης που επικεντρώνονται στην αυτοβοήθεια και αξιοποιούν την πολύτιμη γνώση των ανθρώπων που έχουν γίνει ειδικοί βάσει των εμπειριών τους και θέλουν να μοιραστούν ιδέες με άλλους.». 

Επίσης φιλοδοξεί να δημιουργήσει το χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών και ενδεχομένως να συγκροτήσει στο μέλλον νέες ομάδες (αλληλοεποπτείας ομοτίμων, αυτοβοήθειας κ.α.) ή/και να δώσει χώρο σε ανθρώπους να εμπλακούν με δραστηριότητες του ∆ικτύου και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

∆ιάρκεια 

Οκτώ μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας Zoom διάρκειας 4 ωρών στις εξής ημερομηνίες και θεματικές: 

“Εξερευνώντας τις Φωνές”: Ιστορική και ανθρωπολογική αναδρομή 

Σάββατο 18/12, 11:00-15:00 Σάββατο 15/01, 11:00-15:00 

“Ζώντας με τις Φωνές”: ∆ιαχείριση των φωνών και φίλοι και συγγενείς 

Σάββατο 12/02, 11:00-15:00 Σάββατο 12/03, 11:00-15:00 

“∆ουλεύοντας με τις Φωνές”: Φάρμακα, θεραπεία και ανάρρωση, αυτοβοήθεια
Σάββατο 09/04, 11:00-15:00
Σάββατο 07/05, 11:00-15:00 

“Κοινωνικές-Πολιτικές ∆ιαστάσεις και Προοπτικές” 

Σάββατο 11/06, 11:00-15:00 Σάββατο 09/07, 11:00-15:00 

Εκπαιδευτική ομάδα 

Η εκπαιδευτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη και συνεργάτες/ες του ∆ικτύου, από ανθρώπους με εμπειρία φωνών, συγγενείς και επαγγελματίες. Υπενθυμίζουμε πως σημαντικό κριτήριο για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεών μας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κοκ είναι η συμμετοχή και στήριξη από ανθρώπους που οι ίδιοι ακούνε φωνές ή έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Επιπρόσθετα ο συντονισμός του σεμιναρίου γίνεται από μέλη που έχουν ήδη λάβει εκπαίδευση, εποπτεία και ενημέρωση από επώνυμα μέλη του ∆ιεθνούς δικτύου με αδιαμφισβήτητη κατάρτιση και πείρα στην παράδοση δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούν στο θεωρητικό, μεθοδολογικό και αξιακό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία μας. 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Απευθυνόμαστε σε όλες/α/ους που θα επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή με τη δουλειά του ∆ικτύου, τον τρόπο σκέψης και πρακτικών του. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ομάδα όπου τα όσα συζητούνται δε θα παραμείνουν σε μια θεωρητική σφαίρα. Οι άνθρωποι που θα συμμετάσχουν δεν είναι ανάγκη να έχουν μια προηγούμενη εμπειρία με το ∆ίκτυο και να είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα και τις αρχές του ∆ικτύου. Η συμμετοχή σε προηγούμενα σεμινάρια που έχουν οργανωθεί είναι χρήσιμη αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση. Αυτό που τελικά ζητάμε είναι η όρεξη και η διάθεση συμμετοχής σε μια ενεργή διαδικασία μάθησης. 

Κόστος συμμετοχής 

Το Hearing Voices Network βασίζεται στην αφιλοκερδή διάθεση πολύτιμου χρόνου και δυναμικού από ανθρώπους που εκτιμούν τη σημασία της ανάδειξης του προσωπικού βιώματος ως πηγή γνώσης για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και σέβονται τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους. ∆εδομένου όμως ότι για τη συντήρηση του χώρου, την υλοποίηση εκδηλώσεων και τη συνέχιση της εκδοτικής μας προσπάθειας υπάρχουν έξοδα προτείνουμε το ακόλουθο και αφήνουμε το κάθε πρόσωπο να επιλέξει ελεύθερα που επιθυμεί να ενταχθεί: 

 • Τιμή δωρεάς (300 €): εάν η οικονομική σου κατάσταση αυτή την στιγμή στο επιτρέπει, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το κόστος της δωρεάς. Με αυτό το ποσό συμβάλλεις στην ενίσχυση του ∆ικτύου χρηματοδοτώντας τους ανθρώπους του Κόστους 2 (άνθρωποι που χρειάζονται πρόσθετη οικονομική βοήθεια) και τις υποτροφίες. 
 • Κόστος 1 – Βασική (160 €): εάν εργάζεσαι και έχεις ένα εισόδημα που σου επιτρέπει να έχεις όσα χρειάζεσαι για τον εαυτό σου, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το Κόστος 1 
 • Κόστος 2 – Μειωμένη (80 €): εάν δεν εργάζεσαι ή/και βρίσκεσαι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το Κόστος 2 
 • Υποτροφίες - Μηδενικό κόστος: Επιθυμούμε να κρατήσουμε δωρεάν την συμμετοχή για άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά και βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, συμπληρώστε στην φόρμα εγγραφής την επιλογή “Υποτροφία - Μηδενικό κόστος” και γράψτε μας λίγα λόγια για τους λόγους που την αιτήστε. 

Εγγραφή: 

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να: 

1.Πραγματοποιήσετε κατάθεση με το κόστος συμμετοχής που επιθυμείτε να διαθέσετε στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης, αναφέροντας το όνομά σας και τη σημείωση «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ∆ικτύου": 

Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού: 50 6508 6467 090
IBAN GR22 0172 0650 0050 6508 6467 090
∆ικαιούχος: HEARING VOICES NET ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

2. Να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής:

https://forms.gle/R2174KnQZVrJYcdD7

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες