Χρήσιμες πληροφορίες

                  Για την οικογένεια, τους φίλους και τους εργαζόμενους στο χώρο της ψυχικής υγείας

Προκειμένου οι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας να μπορέσουν να βοηθήσουν τα άτομα που ακούνε φωνές, είναι σημαντικό να εξετάζουν λεπτομερώς τόσο τα πλαίσια κατανόησης όσο και τις στρατηγικές αντιμετώπισης που είναι πιο χρήσιμες για το ίδιο το άτομο. Χρησιμοποιώντας αυτή την τακτική, οι άνθρωποι που ακούνε φωνές μπορούν να λάβουν πιο αποτελεσματική υποστήριξη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις εμπειρίες τους.

 Τα βήματα σε αυτή τη διαδικασία είναι τα ακόλουθα:

  • Αποδέξου την εμπειρία του ατόμου που ακούει φωνές. Οι φωνές συχνά γίνονται αντιληπτές ως πιο έντονες και αληθινές από αισθητηριακές αντιλήψεις.
  • Κατανόησε τις διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται από το άτομο που ακούει φωνές για να περιγράψει και να εξηγήσει τις εμπειρίες του, καθώς και τη γλώσσα που μιλούν οι ίδιες οι φωνές. Συχνά εμπεριέχεται ένας ολόκληρος κόσμος συμβόλων και συναισθημάτων.
  • Βοήθησε το άτομο να επικοινωνήσει με τις φωνές. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διαφοροποίηση μεταξύ καλών και κακών φωνών και την αποδοχή αρνητικών συναισθημάτων από το ίδιο το άτομο που ακούει φωνές. Αυτή η αποδοχή μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της αυτοεκτίμησης.
  • Ενθάρρυνε το άτομο που ακούει φωνές να συναντήσει άλλους ανθρώπους με παρόμοιες εμπειρίες και να διαβάσει σχετικά με το θέμα, ώστε να βοηθηθεί να ξεπεράσει την απομόνωση και τα ταμπού.
  • Ο αυτοπροσδιορισμός και η αυτογνωσία είναι οι λέξεις-κλειδιά.

 

Πρωτότυπο: Practical information for family, friends and mental health workers

Πηγή: http://www.intervoiceonline.org

Μετάφραση: Κλεοπάτρα Χατζοπούλου

Πρόσθετες πληροφορίες