Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 2023

Το Δίκτυο Ακούγοντας Φωνές σας καλεί στο εκπαιδευτικό

σεμινάριό του με τίτλο

 

«Κατανοώντας την εμπειρία των φωνών:

Φιλοσοφία, θεωρία, πράξη και οι κοινωνικές προεκτάσεις»

                             

 Περιγραφή – Περιεχόμενα

 Το σεμινάριο θα καταπιαστεί με θεματικές ενότητες που απασχολούν την πρακτική, θεωρία και φιλοσοφία της δουλειάς με ανθρώπους με εμπειρίες φωνών, οραμάτων και άλλων ασυνήθιστων εμπειριών, καθώς και με θέματα που άπτονται πτυχών της κριτικής ψυχολογίας και αντιψυχιατρικής. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές όπως έχουν διαμορφωθεί είναι οι εξής: 

 • Ιστορία και προσδιορισμός του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου του δικτύου Hearing Voices, καθώς και θεωρητική επεξεργασία της εμπειρίας των φωνών
 • Ομάδα Αυτοβοήθειας και το θεωρητικό τους πλαίσιο
 • Ομάδα Φίλων & Συγγενών
 • Φωνές και Δημιουργικότητα 
 • Φάρμακα - θεραπεία – ανάρρωση
 • Φωνές και προσεγγίσεις των νευροεπιστημών 
 • Κριτική ψυχολογία
 • Διαθεματικότητα
 • Δικαιώματα ανθρώπων με ψυχιατρική διάγνωση. Τι ισχύει; 
 • Η οπτική των επαγγελματιών που δουλεύουν με ανθρώπους που ακούν φωνές

Στόχοι

Αρχικός στόχος του φετινού σεμιναρίου είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου το οποίο θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος συνεργασίας και προσέγγισης ζητημάτων με τρόπο κριτικό στην κυρίαρχη ψυχιατρική και τις κυρίαρχες δομές εξουσίας. Έχοντας ως αρχές την συνεργατική πρακτική, την ισοτιμία, την αλληλεγγύη, την μη βία και την συμπερίληψη, διεκδικούμε να μάθουμε η μία από την άλλη, καθώς και να μοιραστούμε την γνώση που έχει δομηθεί συλλογικά μετά από 13 χρόνια δραστηριοποίησης του Δικτύου στην Αθήνα. Επιδιώκουμε οι αρχές και η φιλοσοφία του δικτύου να αποτελέσουν τρόπο συνδιαλλαγής τόσο εντός του χώρου της ψυχικής υγείας, όσο και των μεταξύ μας σχέσεων.

Στο σεμινάριο θα επιχειρηθεί η θεωρητική και βιωματική επεξεργασία εννοιών σχετικών με τις αρχές, τις πρακτικές και την ιστορία του δικτύου, την εμπειρία των φωνών, την κριτική ψυχολογία και την αντιψυχιατρική, καθώς και το πώς κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες διαπνέουν τα παραπάνω.

Ένας ακόμη στόχος του σεμιναρίου είναι να δημιουργήσει το χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών και ενδεχομένως να συγκροτήσει στο μέλλον νέες ομάδες (αλληλοεποπτείας ομοτίμων, αυτοβοήθειας κ.α.) ή/και να δώσει χώρο σε ανθρώπους να εμπλακούν με δραστηριότητες του Δικτύου και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

 Διεξαγωγή του Σεμιναρίου

Αρχικός μας στόχος για την φετινή χρονιά είναι οι συναντήσεις μας να πραγματοποιηθούν στον χώρο του Δικτύου, καθώς έπειτα από τις αποστάσεις που δημιούργησε και τα κενά που άφησε η πανδημία, νιώθουμε την ανάγκη να ξαναβρεθούμε στον φυσικό χώρο. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστον αριθμός συμμετοχών για δια ζώσης παρακολούθηση, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω zoom.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Οκτώ συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών, στις 11:00-15:00 στις εξής ημερομηνίες:       

1.     14 Ιανουαρίου
2.     04 Φεβρουαρίου
3.     04 Μάρτη
4.     01 Απριλίου
5.     29 Απριλίου
6.     13 Μαΐου
7.     27 Μαΐου
8.     17 Ιουνίου

Εκπαιδευτική ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη και συνεργάτιδες/ες του Δικτύου, από ανθρώπους με εμπειρία φωνών, συγγενείς και επαγγελματίες.  Υπενθυμίζουμε πως σημαντικό κριτήριο για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεών μας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κοκ είναι η συμμετοχή και στήριξη από ανθρώπους που οι ίδιοι ακούνε φωνές ή έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Επιπρόσθετα ο συντονισμός του σεμιναρίου γίνεται από μέλη που έχουν ήδη λάβει εκπαίδευση, εποπτεία και ενημέρωση από επώνυμα μέλη του Διεθνούς δικτύου με αδιαμφισβήτητη κατάρτιση και πείρα στην παράδοση δεξιοτήτων και γνώσεων που αφορούν στο θεωρητικό, μεθοδολογικό και αξιακό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία μας.

Σε ποιες/α/ους απευθύνεται:

Απευθυνόμαστε σε όλες/α/ους που θα επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή με τη δουλειά του Δικτύου, τον τρόπο σκέψης και πρακτικών του. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ομάδα όπου τα όσα συζητούνται δε θα παραμείνουν σε μια θεωρητική σφαίρα. Οι άνθρωποι που θα συμμετάσχουν δεν είναι ανάγκη να έχουν μια προηγούμενη εμπειρία με το Δίκτυο και να είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα και τις αρχές του Δικτύου. Η συμμετοχή σε προηγούμενα σεμινάρια που έχουν οργανωθεί είναι χρήσιμη αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση. Αυτό που τελικά ζητάμε είναι η όρεξη και η διάθεση συμμετοχής σε μια ενεργή διαδικασία μάθησης.

 Κόστος συμμετοχής

Το Hearing Voices Network βασίζεται στην αφιλοκερδή διάθεση πολύτιμου χρόνου και δυναμικού από ανθρώπους που εκτιμούν τη σημασία της ανάδειξης του προσωπικού βιώματος ως πηγή γνώσης για την αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και σέβονται τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους. Δεδομένου όμως ότι για τη συντήρηση του χώρου, την υλοποίηση εκδηλώσεων και τη συνέχιση της εκδοτικής μας προσπάθειας υπάρχουν έξοδα προτείνουμε το ακόλουθο και αφήνουμε το κάθε πρόσωπο να επιλέξει ελεύθερα που επιθυμεί να ενταχθεί:

 

 • Τιμή δωρεάς (300 €): εάν η οικονομική σου κατάσταση αυτή την στιγμή στο επιτρέπει, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το κόστος της δωρεάς. Με αυτό το ποσό συμβάλλεις στην ενίσχυση του Δικτύου χρηματοδοτώντας τους ανθρώπους του Κόστους 2 (άνθρωποι που χρειάζονται πρόσθετη οικονομική βοήθεια) και τις υποτροφίες.
 • Κόστος 1 – Βασική (160 €): εάν εργάζεσαι και έχεις ένα εισόδημα που σου επιτρέπει να έχεις όσα χρειάζεσαι για τον εαυτό σου, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το Κόστος 1
 • Κόστος 2 – Μειωμένη (80 €): εάν δεν εργάζεσαι ή/και βρίσκεσαι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε προσκαλούμε να πληρώσεις το Κόστος 2
 • Υποτροφίες - Μηδενικό κόστος: Επιθυμούμε να κρατήσουμε δωρεάν την συμμετοχή για άτομα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά και βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, συμπληρώστε στην φόρμα εγγραφής την επιλογή “Υποτροφία - Μηδενικό κόστος” και γράψτε μας λίγα λόγια για τους λόγους που την αιτήστε.

 

Εγγραφή:

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να: 

 1. Πραγματοποιήσετε κατάθεση με το κόστος συμμετοχής που επιθυμείτε να διαθέσετε στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης, αναφέροντας το όνομά σας και τη σημείωση «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δικτύου": 

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: 50 6508 6467 090

IBAN GR22 0172 0650 0050 6508 6467 090

Δικαιούχος: HEARING VOICES NET ΕΛΛΑΔΑΣ 

 1. Να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής:

          https://forms.gle/Df3v33Z6EExLAEnR8

 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση του σεμιναρίου σε μορφή pdf

 

εκπαιδευτικό σεμινάριο 2023

 

Πρόσθετες πληροφορίες